Frisk luft ger friska barn

Luftomsättningen har sjunkit i våra hem

Hur luften är i våra hem har påverkan på vår hälsa. Det ska naturligtvis inte vara farligt att vistas i sitt eget hem!

Värmlandsstudien, världens största forskningsprojekt on inomhusluft, visar att många bostäder inte håller måttet. Vårt sätt att leva och bo har förändrats genom åren. Våra bostäder blir allt tätare och ventilationen har inte anpassats till detta vilket gör att luften står still inomhus. Det är inte många svenska bostäder som når myndigheternas krav på 0,5 luftomsättning per timme. 

Bättre ventilation ger bättre förutsättningar 

Luftomsättningen i svenska hem är något som svenska forskare har titta på genom åren. En av dem är professor Rydberg som undersökte luftomsättningen i bostäder från 1948. Resultaten visade att omsättningen var 1,2 per timme. Professor Sundell gjorde en motsvarande undersökning från hus byggda 1968 där var luftomsättningen bara 0,8. 1991 visade ELIB att luftomsättningen hade sjunkit till 0,4 per timme. 

Vi kan se att luftomsättningen har minskat drastiskt i våra hem under en relativt kort period. Antalet astma och allergi-fall ökar kraftigt. I Värmlandsstudien visar Professor Sundell att det finns ett klart samband mellan låg luftomsättning i bostaden med astma och alleri hos barn.

Vi tittar gärna på din bostad och kommer med förslag på hur vi kan förbättra din ventilation och ditt välmående. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Mikael Cosmo
mikael.cosmo@vvkab.se
0705-97 83 37