FTX – Ventilation med värmeåtervinning

FTX – Ventilation med värmeåtervinning är en innovativ lösning för att hålla hus och lokaler behagliga samtidigt som man minskar sin energiförbrukning. Genom att använda en värmepump kan man återvinna värme från avluft och använda den för att värma upp friskluften som pumpas tillbaka in i rummet. Detta kan innebära stora besparingar på uppvärmningen och samtidigt bidra till att minska påverkan på miljön.

FTX-systemet fungerar genom att fånga upp värmen från avluften och använda den för att värma upp friskluften. Detta görs med hjälp av en värmepump som kopplas till systemet. Värmepumpen suger in luft och avdunstar en kylmedie som passerar genom en kondensor. Värmen från avluften kan därefter överföras till kylmediet, som värms upp och används för att värma upp friskluften. På så sätt kan man återvinna värme som annars skulle gå förlorad.

FTX-system är mycket energieffektiva

FTX-systemet är en mycket energieffektiv lösning jämfört med traditionella uppvärmningssystem. Genom att använda värmen från avluften kan man minska sin energiförbrukning med upp till 50%. Detta kan innebära stora besparingar på uppvärmningen, samtidigt som man bidrar till att minska sin påverkan på miljön.

Olika typer av FTX-system

Det finns olika typer av FTX-system att välja mellan, beroende på behov och önskemål. Värmepumpar finns i olika storlekar och med olika prestanda, så det gäller att välja en lösning som passar just dina behov. Det finns också olika typer av värmepumpar att välja mellan, såsom luft/vattenvärmepumpar och jordvärmepumpar. Vilken typ av värmepump som passar bäst beror på förutsättningarna på platsen.

FTX-systemet kräver en investering i en värmepump och installering av systemet. Detta kan innebära en viss kostnad, men med tanke på de energibesparingar som kan uppnås kan det löna sig på sikt. Det gäller att väga fördelarna mot kostnaderna och bedöma om FTX-systemet är en lösning för er bostad.

Kontakta oss

Mikael Cosmo
mikael.cosmo@vvkab.se
0705-97 83 37