Värme – Värmepumpar och undercentraler​

Vårt mål är att erbjuda våra kunder den bästa service inom installation och underhåll av värmepumpar och fjärrvärmecentraler samt styr- och reglersystem för ventilationsanläggningar. Vi är stolta över vår erfarenhet och kompetens inom branschen och strävar efter att alltid erbjuda våra kunder den senaste tekniken och de mest effektiva lösningarna.

Vårt team av duktiga tekniker har den kunskap och erfarenhet som krävs för att utföra installationer, service och utredningar på högsta nivå. Vi har en bred erfarenhet av att arbeta med värmepumpar och fjärrvärmecentraler och kan hjälpa dig att optimera ditt system för att säkerställa att det fungerar så effektivt som möjligt. Vi utför också kontroller och förbättringar av styr- och reglersystemet för ventilationsanläggningar, för att säkerställa att ditt system alltid är i optimal form.

Genom våra energibesparande åtgärder, såsom justering av radiatorer och stamventiler, kan vi hjälpa dig att minska dina energikostnader och bidra till en mer hållbar framtid. Vi erbjuder också utredningar och åtgärdsförslag för att hjälpa dig att förstå ditt nuvarande system och vilka förändringar som kan göras för att öka effektiviteten.

Vi är ödmjuka för varje möjlighet att arbeta med våra kunder och vi strävar efter att alltid leverera en hög kvalitet på vår service. Vi förstår att en pålitlig och effektiv värme, ventilation och kylning är avgörande för en bekväm och säker miljö och vi arbetar hårt för att säkerställa att våra kunders system alltid fungerar som de ska.

Vårt mål är att bygga långvariga och framgångsrika relationer med våra kunder och att bli deras förstahandsval när det gäller installation, service och underhåll av värmepumpar och fjärrvärmecentraler samt styr- och reglersystem för ventilationsanläggningar. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig och att hjälpa dig

Vi utför:

  • Installation
  • Service
  • Utredningar
  • Åtgärdsförslag
VVSarbete i ett flerbostadshus

Vi har lång erfarenhet av