fbpx

Värme – Värmepumpar och undercentraler​

Vi arbetar med nyinstallationer av värmepumpar och fjärrvärmecentraler och utför underhålls- och energibesparande åtgärder såsom injustering av radiatorer och stamventiler.

Vi utför också kontroll och förbättringar av styr- och reglersystemet för ventilationsanläggningar.

Vi utför:

  • Installation
  • Service
  • Utredningar
  • Åtgärdsförslag
VVSarbete i ett flerbostadshus

Vi har lång erfarenhet av