Hållbarhet

Vi arbetar med nyinstallationer av värmepumpar och fjärrvärmecentraler och utför underhålls- och energibesparande åtgärder såsom injustering av radiatorer och stamventiler.

Vi på VVK AB under många år byggt ventilationsanläggningar som återvinner energin från lokaler och lägenheter m.m. in tillbaka i värmesystemet. Det ger ett stort positivt utslag på fastighetens energiförbrukning. Det är investering i form av nya värmepumpar samt FX fläktar på tak som återvinner värmen till värmpumparna. Investeringen har i snitt betalat tillbaka sig på 4 år och i bästa av fallen redan efter 2 år, därefter är det ren vinst rent ekonomiskt för fastighetsägaren eller BRF:n. Utöver det bidrar man till en bättre miljö och en positiv utveckling mot framtiden.

Vi sorterar avfall på ett korrekt och miljövänligt sätt. Vi utnyttjar enbart seriösa aktörer för hantering av avfall. Vi har själva en sortering av metaller samt el relaterat avfall som vi lämnar till en skrothandlare för vidare hantering och återvinning.

Två händer som håller i en grön växt