Fastighetsservice och fastighetsskötsel – allt för er bostad

Se till att er fastighet håller ett bra skick genom att ha regelbundna kontroller och löpande tillsyn. Med VVKs fastighetsservice så tar vi hand om er värmecentral och ert kylsystem. Vi hjälper till att undvika akuta fel och ger råd och tips om åtgärder som ökar fastighetens värde på kort och lång sikt.

Vi har lång erfarenhet att fastighetsskötsel av värmecentraler och kylsystem

Det finns mycket att se efter löpande i en fastighet när det kommer till underhåll. Ett par extra vakande ögon kan komma väl till hands. Med fastighetsservice från VVK håller ni er fastighet i toppskick. Vi genomför regelbundna ronderingar, ser till så att allt fungerar som det ska och utför kontroller där vi kollar status på fastigheten och dess funktioner. En fastighetsskötare som har bra koll på ert hus kan hjälpa er parera akuta fel och ger er gedigen service.

ovk-besiktning stockholm