Styr- och reglersystem

På VVK har vi kunskap om många olika typer av styr- och reglersystem. Vi utför alla typer av styr- och reglerarbeten i fastigheter så som felsökning samt åtgärd. Vi byter ut äldre komponenter.

Vi utför:

  • Felsökning
  • Utredning
  • Åtgärdsförslag
  • Service
  • Programmering
  • Drifttagning
Rör som går i taket på en byggnad