Serviceavtal och underhåll​

VVKs Serviceavtal ger stora kundfördelar

Ett av de tryggaste, säkraste och ekonomiskt mest fördelaktiga sätten att sköta underhåll och service av fastighetstekniska system är i form av ett serviceavtal.

En överenskommelse om serviceavtal ger er en säker funktion med möjlighet att budgetera framtida åtgärder. Tillsammans skräddarsyr vi ett serviceavtal med utgångspunkt i ert behov att kunna säkerställa underhållet och servicen in i framtiden.

Som VVKs partner blir ni en prioriterad uppdragsgivare, vilket leder till stora tids-, kvalitetsmässiga och ekonomiska fördelar.

Efter utförd entreprenad har ni en tvåårig funktions- och maskingaranti. Vi går tillsammans igenom det fastighetstekniska installationsarbetet i avsikt att vara överens. Du som kund kan välja enstaka fastighetstekniska serviceåtgärder eller ett långsiktigt samarbete genom att teckna ett serviceavtal med VVK. Oavsett form är vår målsättning långsiktiga samarbeten där alla parter är överens och nöjda. Vi menar att det ska vara säkert att anlita VVK som partner.

VVS - arbete på rörcentral