OVK-besiktning Stockholm

Behöver ni göra en OVK-besiktning i Stockholm? Om det är så att ni är fastighetsägare, hyresvärd eller sitter med i en styrelse för en bostadsrättsförening i Stockholm så har ni ansvaret för att en regelbunden OVK-besiktning i Stockholm sker med ett visst mellanrum.

VVK – Värme Ventilation Kyla arbetar och finns i Stockholm och vi erbjuder våra tjänster för en OVK-besiktning i Stockholm efter alla lagar och regler och som krävs för att era hyresgäster eller bostadsrättsägare ska ha en bra inomhusmiljö och kunna andas frisk luft inne.

En OVK-besiktning i Stockholm ska genomföras regelbundet i en fastighet, och det är alltid fastighetsägaren som har ansvaret för att genomföra en OVK-besiktning i Stockholm. Det är alltid viktigt att anlita en sakkunnig funktionskontrollant, skriver Boverket på sin hemsida.

Utföra OVK-besiktning i Stockholm

Vi har alla certifikat som krävs för en kvalificerad OVK-besiktning i Stockholm. Så ta kontakt med oss så kommer vi ut och gör en OVK-besiktning i Stockholm med hög kvalitet. Vi har certifierade OVK kontrollanter som har erfarenheten och kunnigheten om hur en OVK-besiktning i Stockholm ska gå till och vi ger även förslag på OVK åtgärder.

Om ni har en bostadsrättsförening och äger en stor fastighet med många bostäder så har vi kapaciteten att ta hand om all er OVK-besiktning i Stockholm.

ovk-besiktning stockholm
ventilationsrör inför en OVK-besiktning

Regler kring ovk besiktning i fastigheter​

Dessa fastigheter måste göra en OVK-besiktning i Stockholm:

  1. Alla fastigheter som rymmer verksamheter där människor vistas där, som till exempel, förskolor, skolor, vårdverksamhet ska alltid ha en OVK-besiktning i Stockholm vart 3:e år, oavsett vilken slags ventilationssystem som finns i fastigheten.
  2. Alla flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen och industrier som har fläktventilation med frånluft- och tilluftsflöden som är fläktstyrd ska ha en ovk besiktning i Stockholm som sker vart 3:e år.
  3. Men är det så att dessa flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen och industrier har självdragsventilation, fläktventilation, eller fläktventilation med värmeåtervinning behöver endast göra en ovk besiktning i Stockholm endast vart 6:e år.
  4. Alla en- eller tvåbostadshus med fläktventilation med frånlufts- och tilluftsflöden med fläkt, och sådan med värmeåtervinning och fläktventilation där frånluft- och tilluftsflöden är fläktstyrda behöver endast en ovk besiktning i Stockholm innan ventilationssystemet tas i bruk, och kräver ingen återkommande ovk besiktning i Stockholm.

Är det så att det framkommer behov av renovering av mindre eller större slag för förbättringar av ert ventilationssystem, så hjälper vi er även med det. Vi kan erbjuda olika ovk åtgärder, större utredningar av ert ventilationssystem och injusteringar för förbättring av ventilationssystemet.

Andra tjänster inom ventilation som vi erbjuder är:

  • Service av ventilationsanläggningar
  • Fläktbyten i era ventilationsanläggningar
  • Utredningar av era ventilationsanläggningar
  • Åtgärdsförslag för förbättringar av ventilationssystem
  • Installation av ventilationssystem

Ta kontakt för offert för OVK-besiktning i Stockholm! Vi utför även OVK-besiktningar i Täby.

ventilationsrör efter en ovk besiktning