OVK-besiktning i Täby

Behöver ni göra en OVK-besiktning i Täby?

Om ni innehar rollen som fastighetsägare, hyresvärd eller är medlem i en styrelse för en bostadsrättsförening i Täby, är det ert ansvar att se till att OVK-besiktningar utförs regelbundet.

VVK – Värme Ventilation Kyla är verksamma i Täby och vi tillgodoser OVK-besiktningstjänster som följer alla lagar och förordningar, vilket säkerställer att era hyresgäster och bostadsrättsinnehavare kan njuta av en hälsosam inomhusmiljö och frisk luft.

Det är viktigt att genomföra en OVK-besiktning med jämna mellanrum för att upprätthålla en god fastighetsskötsel. Fastighetsägaren ansvarar alltid för att anordna OVK-besiktningar och enligt Boverkets hemsida är det viktigt att anlita en kompetent funktionskontrollant.

Genomförande av OVK-besiktning i Täby

Vi har de nödvändiga certifikaten för att genomföra en professionell OVK-besiktning i Täby. Kontakta oss så kommer vi ut och utför en OVK-besiktning av högsta kvalitet i Täby. Våra certifierade OVK-kontrollanter har både erfarenhet och expertis när det gäller att utföra OVK-besiktningar och vi kan också ge råd om OVK-relaterade åtgärder.

För bostadsrättsföreningar som äger stora fastigheter med många bostäder, har vi kapabiliteten att hantera all er OVK-besiktning i Täby.

Följande fastighetstyper måste genomföra en OVK-besiktning i Täby:

  1. Fastigheter som innehåller verksamheter där människor vistas, såsom förskolor, skolor och vårdinrättningar, måste alltid genomgå en OVK-besiktning vart 3:e år, oberoende av ventilationssystemets typ.
  2. Flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen och industrier med fläktstyrd frånluft- och tilluftsventilation måste genomföra en OVK-besiktning vart 3:e år.
  3. Om dessa flerbostadshus, kontorsbyggnader, personalutrymmen och industrier istället har självdragsventilation, fläktventilation eller fläktventilation med värmeåtervinning, behöver de endast genomföra en OVK-besiktning i Täby vart 6:e år.

Skola i Täby
Skola i Täby