Värme Stockholm

Har ni behov av åtgärder för en bättre värme i Stockholm? Är ni hyresvärd, fastighetsägare för kommersiella lokaler eller äger en fastighet som bostadsrättsförening i Stockholm så är en fullgod värme i Stockholm väldigt viktig och något som ni ansvarar för att den ska fungera.

VVK – Värme Ventilation Kyla finns i Stockholm och hjälper er gärna med allt som rör er värme i Stockholm i era fastigheter. Vi vänder oss också till privata villaägare i Stockholm och radhusägare i Stockholm och erbjuder all slags hjälp med värmen i fastigheten.

Tjänster för värme i Stockholm

Vi som arbetar på VVK – Värme Ventilation Kyla är utbildade VVS montörer, elektriker och installatörer. Vår specialitet är olika värmesystem för fastigheter avsedda för bostäder, industrier, kontor och annan verksamhet. Behöver ni installera värmepump, eller installera fjärrvärme så utför vi kvalitativa installationer av både värmepumpar och fjärrvärmeinstallationer och ser också till så att allt fungerar som de ska. Om ni också behöver åtgärder för underhåll och viktiga energibesparingar så är vi behjälpliga även med det.

Installation av värmepump

Behöver ni installera värmepump så utför vi kvalitativa installationer av värmepumpar och ser också till så att allt fungerar som de ska. Om ni också behöver åtgärder för underhåll och viktiga energibesparingar så är vi behjälpliga även med det.

Värme stockholm

Värmen i en fastighet vill man ju ska vara så jämn som det bara är möjligt. Om den inte är det så kan vi komma ut och justera värmesystemet. Ibland kan det vara så att det endast behövs en bättre ventilation för att värmen ska spridas i lokalen, kontoret eller bostaden. Om ni inte har en tillräcklig värme så kan vi komma ut och göra en utredning om vad som krävs för en tillräckligt jämn värme i fastigheten.

Förutom det erbjuder vi:

  • installation av värmesystem
  • kontroll av radioventiler och termostat som reglerar värmen i fastigheten
  • kontroll av reglersystem av värmen i fastigheten
  • utredningar av värmesystemet och om den fungerar som den ska
    åtgärdsförslag för förbättringar av värmen när vi sedan har utrett värmen i fastigheten

Om ni har ett gammalt värmesystem

Om ni bor i ett äldre hus, som visserligen har en stor charm och ett stort byggnads kulturellt värde så kan det vara så att värmesystemet är något föråldrat och värmen kanske inte fungerar som den ska. Då kan det vara bäst att göra en grundlig utredning av hur den faktiskt fungerar och vad som kan förbättras gällande värmen i fastigheten.

Anlitar ni oss så kan vi komma ut och göra en utredning av värmen och ger vi förslag på hur värmen i fastigheten ska åtgärdas för att utnyttjas maximalt. I vissa fall kan det räcka med att byta ut radioventiler, eller termostatsystemet, men i andra fall kan det behövas att man installerar ett helt nytt värmesystem i fastigheten. Oavsett vilket så kan vi hjälpa er få en bättre värme i fastigheten i Stockholm.

Andra tjänster som vi erbjuder är:

  • Service av ventilationsanläggningar
  • Fläktbyten i era ventilationsanläggningar
  • Utredningar av era ventilationsanläggningar
  • Åtgärdsförslag för förbättringar av ventilationssystem

Om ni behöver hjälp med elinstallation i Stockholm av värmepump, fjärrvärmecentral eller ventilationsanläggningar så kan vi lösa allt det åt er.

Ta kontakt för offert för åtgärder och installation av värme i Stockholm!

Vi har lång erfarenhet av