Hur fungerar ett HVAC-system?

Ett HVAC-system (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) är en central del av många byggnader och hjälper till att skapa en behaglig inomhusmiljö genom att reglera temperatur och luftkvalitet. I denna artikel kommer vi att förklara hur ett grundläggande HVAC-system fungerar, dess komponenter och de olika typer av system som finns.

Komponenter i ett HVAC-system

Ett typiskt HVAC-system består av flera viktiga komponenter:

  • Uppvärmning: En värmekälla, såsom en gas- eller oljebrännare, en värmepump eller en elektrisk värmare, producerar värme för att höja inomhustemperaturen under kalla perioder.
  • Ventilation: Ventilationssystemet transporterar frisk luft inomhus och byter ut inomhusluften med utomhusluft. Detta kan ske genom naturlig ventilation (öppna fönster) eller mekanisk ventilation (fläktar och kanaler).
  • Luftkonditionering: En luftkonditionering, även känd som kylaggregat, sänker inomhustemperaturen och avlägsnar fuktighet från luften under varma perioder.
  • Luftdistribution: Kanalsystemet transporterar uppvärmd, kyld eller ventilerad luft genom byggnaden och levererar den till de olika rummen.
  • Termostat och kontrollsystem: En termostat mäter inomhustemperaturen och justerar uppvärmning och kylning efter behov. Det finns även mer avancerade kontrollsystem som kan reglera luftfuktighet, luftkvalitet och zonindelning.

Hur fungerar uppvärmning och kylning?

I ett HVAC-system sker uppvärmning och kylning på följande sätt:

  • Uppvärmning: När termostaten känner av att inomhustemperaturen är för låg startar värmekällan och värmer upp luften. Den uppvärmda luften distribueras sedan genom kanalsystemet till de olika rummen i byggnaden.
  • Kylning: När termostaten känner av att inomhustemperaturen är för hög startar luftkonditioneringen. En kylcykel påbörjas, där en kylmedelsvätska cirkulerar i systemet och absorberar värme från inomhusluften. Den kylda luften distribueras sedan genom kanalsystemet.

Kontakta oss

Mikael Cosmo
mikael.cosmo@vvkab.se
0705-97 83 37