OVK-Besiktning – hur fungerar det?

Är det snart dags för en OVK? En helt ny besiktning kanske? Eller är det ett återkommande besök? Våra specialister kan ta hand om detta åt såväl gamla som nya kunder!

Vad är OVK, och varför är det intressant?

Vem vill inte andas frisk luft både ute och inne?
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) infördes som lag 1991 eftersom det fanns många offentliga byggnader som hade dålig ventilation vilket naturligtvis inte var bra för de människor som arbetade där. Nu så här i efterhand kan man konstatera vilket bra drag detta har varit, eftersom man nu genom löpande kontroller säkerställer att alla ventilationssystem fungerar.

Vi är ett av flera specialistföretag som arbetar med OVK-besiktning. Det innebär att vi har skickliga medarbetare med behörighet för detta, lägg därtill vår skarpa blick och vårt holistiska synsätt. Vi tycker om våra OVK-besök eftersom vi värdesätter att arbeta nära kunderna – det är också då vi svarar på frågor och hjälper er tillrätta. En fråga som dyker upp ibland är hur en OVK-besiktning utförs.

Vid en OVK-besiktning i Stockholm ser vi över att de instruktioner som behövs finns lätt att tillgå, detta gäller även skötselanvisningar samt att ventilationssystemets funktioner motsvarar det som systemet är byggt för från början. Det är också viktigt att säkerställa att ventilationssystemet inte transporterar föroreningar som kan cirkulera runt i byggnaden. Vid den allra första besiktningen av ett system kontrollerar vi också att både egenskaper och funktioner hos ventilationssystemet samspelar exakt med de föreskrifter som gäller. Det finns olika återkommande besiktningsintervaller, var 3:e år eller var 6:e år, beroende på typ av byggnad. Den enda byggnadstyp som inte har några återkommande besiktningar är vissa typer av en-och tvåbostadshus.

Vid löpande regelbundna besiktningar kontrollerar vi att egenskaperna, samt även funktionerna, hos ventilationssystemet till största delen stämmer överens med gällande föreskrifter vid tillfället då systemet togs i bruk. Vi undersöker vilka åtgärder som kan utföras för att energihushållningen i ventilationssystemet ska bli bättre utan att tumma på inomhusklimatet. När vi lämnar förslag på energieffektiviserande åtgärder är det förstås fastighetsägaren som bestämmer om dessa ska genomföras.

Målet med OVK-besiktning

En OVK-besiktning syftar till att korrekt utreda ventilationssystemet. Systemet matchas mot de krav som sattes upp vid den tidpunkt då bygglovet för ventilationssystemet eller berörd fastighet beviljades. Besiktningsmannen kan underkänna hela systemet om han/ hon observerar allvarliga fel. Fastighetsägaren får då en viss tid på sig att åtgärda felen.

Efter besiktningen utfärdas ett intyg för OVK. Där finns datum och en presentation av kontrollen. Ägaren skyltar detta på en väl synlig plats, som t ex i entrén eller trapphuset, eller vid den ingång som är trafikerad.

Det finns också ett OVK-protokoll. Detta används under besiktningen när alla utförandepunkter genomgås och det är utifrån detta som resultatet redovisas. Två exemplar av protokollet ska sändas till Byggnadsnämnden i kommunen samt till fastighetsägaren. Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för OVK-besiktningarna.

Det blir många trådar att rycka i om man har flera fastigheter, och här kan vi göra skillnad. Kontakta oss gärna som rådgivare, utförare eller då du har frågor som rör OVK-besiktning. Vi gör alltid vårt bästa för att besvara dem. Varmt välkommen!

Kontakta oss

Mikael Cosmo
mikael.cosmo@vvkab.se
0705-97 83 37