Värmesystem – byte av olika komponenter sparar energi och ger jämnare värme

Radioventiler och termostater hänger ihop i ett värmesystem och ibland måste dessa bytas ut för att spara energi och ge en bättre värmefördelning i huset eller fastigheten.

Vad är radiatorventiler och termostater till för?

Det är tack vare radiatorventiler och termostater som värmesystemets vattenflöde regleras som det ska. Genom att ställa in en viss temperatur anpassas alltså detta vattenflöde och husets eller byggnadens temperatur höjs eller sänks. Det som dock är värt att veta är att dessa manickrar åldras med tidens tand och därigenom måste du byta ut dem.

När dessa komponenter och reglersystem strular kan energiförbrukningen skjuta i höjden och husets temperaturfördelning komma av sig. Ofta märker man detta själv men i förebyggande syfte kan du anlita servicepersonal eller behöriga VVS-installatörer som kommer hem och kontrollerar att alla delar fungerar. Du kan dock kontrollera vissa bitar själv och i vissa fall även byta delar på egen hand. Om du emellertid är det minsta osäker avråds du från att göra det själv.

  • Börja med att skruva bort termostaten. Titta ifall radiatorventilen fastnat genom att trycka till för att se om den fjädrar tillbaka, annars är det något som inte står rätt till.
  • Innan ventilen ska bytas ut måste du tappa hela elementet på vatten. Detta är mycket viktigt att komma ihåg, eftersom det annars kan gå illa.
  • Ibland behöver du bara byta ut termostaten utan att röra ventilen och detta ger en fördel genom att du slipper tappa hela värmesystemet på vatten.
  • Termostaten är den temperaturreglerande delen som är lite enklare att byta ut. När du märker att den krånglar kan det vara dags att ersätta den gamla med en ny.

Anpassa till gamla värmesystem

Idag finns många radiatorventiler och termostater som kan anpassas till äldre värmesystem så att du slipper byta ut alltihop. Detta är trevligt om du gillar dina gamla element men vill ha en mer energisnål värmeförbrukning och ett system som dessutom håller sig problemfritt längre. Ett tips kan då vara att måla om elementen i en snygg färg som passar din inredning men uppdaterar de gamla komponenterna till en mer modern variant.

Fördelar med byten

Det är redan nämnt men genom att göra en uppgradering av bättre ventiler och termostater blir din värmefördelning bättre och dina energikostnader lägre. Gamla element med uråldriga ventiler och termostater kan se ut som om de ger ifrån sig högsta temperaturen, när elementet i själva verket är kallt.

Olika termostater

Du kan välja element med olika typer av termostater. Idag väljer många exempelvis den eldrivna radiatorn eller den digitala radiatorn. Dessa kan många gånger ge en noggrannare temperaturreglering och lägre driftskostnad. De äldre modellerna har dock också många fördelar.

Kontakta oss

Mikael Cosmo
mikael.cosmo@vvkab.se
0705-97 83 37