Värmesystem – underhåll en avgörande faktor till bra värme

Oavsett vilket värmesystem som förser ditt hus med värme behöver det underhållas med jämna mellanrum. Detta gäller framför allt ett vattenburet system – för att se att alla komponenter fortfarande fungerar och att eventuella filter görs rena. Om du slarvar med underhållet kan det missgynna dig ekonomiskt i form av högre elkostnader, ojämn värmefördelning och så vidare. Med ett serviceavtal kan du komma långt.

Vad bör kontrolleras?

Beroende på om du till exempel har ett vattenburet system eller ett fjärrvärmesystem bör du kontrollera följande saker årligen:

  • Cirkulationspump
  • Säkerhetsventiler
  • Temperaturregleraren/givaren
  • Expansionskärlen som meddelar rätt tryck för ditt hus

Det du ska lyssna och se efter är exempelvis om någonting låter avvikande såsom skrapljud eller ett allt för stort väsande. Känn också efter så att de olika komponenterna inte verkar överhettade. Du bör även kika om temperaturgivaren inte verkar egendomlig genom att energiförbrukningen av någon anledning har höjts. Då kan det vara fråga om en kabel som inte sitter som den ska eller någon annan del som är lös.

Fördelar med underhåll

Det är viktigt att underhålla sitt värmesystem och få en överblick av det då och då. Om något inte är som det ska kan det visa sig på högre energikostnader och en ojämnt fördelad värme inomhus. Många föredrar att låta proffs se över underhållet och det med rätta! En lekman är vanligtvis inte lika insatt i alla komponenter och funktioner av ett värmesystem, och i de flesta fall får de inte ens mixtra med systemet på egen hand. Det kostar givetvis en liten summa när en installatör eller servicepersonal kommer och kollar, men det är ändå värt betydligt mer än att strunta i det hela och dras med stora värmekostnader månad ut och månad in.

Vänta inte tills något känns konstigt med värmesystemet eller temperaturen i huset – sätt som regel att kontrollera alla delar några gånger om året. Vissa delar behöver mer uppmärksamhet än andra.

Serviceavtalet nyckeln till ett fungerande värmesystem

När du köper ett värmesystem och får det installerat är det säkrast för dig om du skaffar ett serviceavtal. Detta avtal säkerställer att du får underhåll och service i framtiden på ett tryggt sätt när helst det behövs. Anlitar du oss är ditt värmesystem alltid i säkra händer och du kan tillsammans med oss skräddarsy ett avtal som passar dig – kortsiktigt eller långsiktigt, vilket du vill.

Tänk på att underhåll alltid är en energibesparande åtgärd!

Kontakta oss

Mikael Cosmo
mikael.cosmo@vvkab.se
0705-97 83 37