Vikten av god ventilation

Ventilation hjälper ditt hem att bli av med fukt, rök, matlukt och föroreningar inomhus. Strukturell ventilation kontrollerar värmenivåerna på vinden, dämpar luftfuktigheten i krypgrunder och källare och förhindrar att fukt kommer in i oisolerade väggar. Det är också bra att upprätthålla ett oavbrutet luftflöde, eftersom allt som blockerar luftflödet i ditt hem kan vara skadligt för ditt hem och din hälsa. En av anledningarna till att ventilation är så viktig är att den parerar kvardröjande fukt i ditt hem. Utan ett ordentligt ventilationssystem kan du inte kontrollera luftflödet i din byggnad.

Anledningar till varför ditt hem behöver bra ventilation

1. Ta bort kondens som orsakar skador på huset

En färsk amerikansk studie vid namn My Health My Home visade att 58 % av hushållen upplever kondens. Alla vet vad kondens är, men vad orsakar det och hur kan det behandlas?

Om du någonsin har märkt att vattendroppar bildas på utsidan av en burk med dryck när du tar ut den ur kylskåpet, har du sett kondens. När luften passerar över burkens yta sjunker temperaturen. När luften svalnar stiger dess relativa luftfuktighet och vattenånga blir till fukt. Luften som passerar genom burken kan inte hålla in fukten, som slutar i droppar som rinner ner längs sidorna av burkens kalla yta.


Det händer tusentals hem över hela landet när temperaturen i bostaden sjunker, speciellt när värmen stängs av på natten. Luften når en punkt där den inte längre kan hålla all fukt vi skapar i våra hem, och den vandrar till de kallaste ytorna – fönster, väggar och bakom möbler – där den visar sig som kondens eller den mer välbekanta synen av läckande fönster.

Kondens märks mest på vintern, då det är stor temperaturskillnad i och utanför huset. Detta innebär att när uppvärmningen väl stängs av sjunker den interna temperaturen snabbt och når snabbt 100 % mättnadspunkt. När luften svalnade ytterligare upphörde en del av vattnet att existera som osynlig vattenånga och började bilda droppar. Kondens är den vanligaste formen av fukt, som så småningom kan leda till mögeltillväxt. Om det utvecklas med tiden kan det börja uppstå fuktiga fläckar på väggarna, vilket gör att tapeten kan flagna och så småningom växer svartmögel. Detta kan leda till en unken lukt, skada tyget i ditt hem och möjligen även hälsoproblem.

2. Skapa en hälsosammare livsmiljö och minska astma

Visste du att en fuktig och möglig miljö kan vara en stor utlösande faktor för astma?

Om ett hem inte har ett bra ventilationssystem och luftfuktigheten är hög, kan detta ge den perfekta grogrunden för dammkvalster. Dessa dammkvalster och deras luftburna skräp trivs i hem utan effektiv ventilation. När deras skräp vidrör huden eller andas in, kan det orsaka allergiska reaktioner, vilket resulterar i astmaanfall, eksem, rinnande ögon, klåda, nysningar och rinnande näsa. Ett effektivt ventilationssystem kan avsevärt minska dessa problem, och vissa astmapatienter gynnas direkt efter att ha installerat ett sådant system i sitt hem.

3. Hjälper till att lindra symtom mot hösnuva

Under sommaren orsakar hösnuva smärta och lidande för många människor. Ett effektivt ventilationssystem kan filtrera bort större partiklar, som pollen, och hindra dem från att komma in i ditt hem. Att installera ett ventilationssystem innebär att det inte finns något behov av att öppna fönster, vilket kan orsaka problem för personer med pollenallergi. Ventilationssystem kan vara svaret för att göra sommaren bekvämare. 

Patienter med vissa säsongsbetonade hälsotillstånd, såsom hösnuva och hösnuvelergi, har märkt en förbättring av sitt tillstånd när ett effektivt ventilationssystem installeras. En konstant tillförsel av frisk, filtrerad luft in i hemmet hjälper till att kontrollera föroreningar i inomhusatmosfären, vilket kan ha en positiv inverkan på hälsan.

4. Minska effekterna av naturligt förekommande radon

Vissa delar av landet är drabbade av radongas. Det är en färglös, luktfri radioaktiv gas som bildas genom sönderfall av små mängder uran som finns naturligt i alla bergarter och i viss jord. När detta händer producerar det ett annat radioaktivt grundämne, dottern till radon, som kan fästa på dammpartiklar i luften och vid inandning fastna i lungornas luftvägar. Världshälsoorganisationen (WHO) har kopplat radonexponering till 3 % till 14 % av alla lungcancerfall.

Radon finns främst i områden med höga koncentrationer av granit och andra magmatiska bergarter.. Om du befinner dig i ett radonpåverkat område är det värt att testa hemma, och ett ventilationssystem med positiv ingång kan hjälpa till att minska radongasen till säkra nivåer, vilket minskar din hälsorisk.

5. Minska effekten av VOC 

Volatile Organic Compounds (vanligen kallade VOC) är osynliga gaser som orsakar många hälsoproblem i hemmet. Den amerikanska The Scientific Committee on Health and Environmental Risks har beräknat att det finns så många som 900 kemikalier i inomhusluften, med negativa effekter. Dessa är vanligare i fastigheter utan tillräcklig ventilation. Enligt amerikanska Environmental Protection Agency kan faktiskt luften i ditt hem vara 70 % mer förorenad än utanför! VOC kommer från en mängd olika källor, inklusive kosmetika, luftfräschare och permanenta markörer. Efter vissa aktiviteter som rengöring och borttagning av färg kan VOC-nivåerna vara 1 000 gånger högre än nivåerna utomhus. Husägare kan vidta åtgärder för att skydda sig själva och sina familjer genom att installera effektiva ventilationssystem som kontinuerligt för in ren, frisk luft utifrån för att späda ut och kontrollera flyktiga organiska föreningar i hemmet.

Kontakta oss

Mikael Cosmo
mikael.cosmo@vvkab.se
0705-97 83 37